Jak w tym momencie zadbac o nasze srodowisko i co zrobic z zlymi odpadami?

Budowlane roboty, w tym między innymi remont, budowa i rozbiórka są ściśle związane z powstaniem pobudowlanych odpadów, które muszą być prawidłowo składowane, a a w dalszej kolejności dostarczone we właściwe miejsce. Odpady pobudowlane pozostają cenionym surowcem wtórnym obejmującym głównie gruz z mas betonowych oraz ceglane i ceramiczne kruszywo. Muszą być one gromadzone w przystosowanych do tego kontenerach. Kontenery powinny być dostarczone, a następnie odebrane przez firmę wywozową. W razie, gdy remont jest mało pracochłonny i ilość odpadów nie uzasadnia korzystania z kontenerów, gruz może być przechowywany w przeznaczonych do tego workach. Gruz powinien być przekazany do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez mieszkańca remontowanego budynku. Jednakże, gdy prace remontowe mają znaczący charakter, a możliwa do uzyskania ilość poremontowych odpadów jest duża, należy skorzystać z usługi takiej jak wynajem kontenerów. Obecnie wśród polskich firm istnieje mnóstwo małych i średnich podmiotów, które zajmują się wynajmowaniem, a także sprzedażą i wytwarzaniem kontenerów. Mogą one posiadać charakter biurowy, magazynowy, socjalny lub sanitarny. Rosnącym zainteresowaniem cieszą się nowoczesne kontenery wyróżniające się cechą funkcjonalności, wyglądu i stosunkowo wysokiej jakości. Kontenery na poremontowe odpady powinny mieć pojemność równą około 1,5 – 8 metrów sześciennych, jeżeli będą one przeznaczone na ciężkie odpady, w tym beton, gruz i ziemię. W przypadku lekkich odpadów poremontowych wbrew pozorom sprawdzą się kontenery o jeszcze większej pojemności. Wynika to stąd, że lekkie, poremontowe odpady w rzeczywistości posiadają większe rozmiary bądź też objętość, np. wełna mineralna, płyty gipsowe, styropian. Podmioty zajmujące się wynajmowaniem, produkowaniem i sprzedażą kontenerów mogą proponować także dodatkowe usługi, między innymi odbiór gruzu i innych odpadów poremontowych. Właściciel nieruchomości, który chce skorzystać z z dodatkowej usługi musi skontaktować się z przedsiębiorcą telefonicznie. Wynajem kontenerów najczęściej przebiega w taki sposób, że kontenery są przywożone przez firmę do ustalonego miejsca i na podany przez klienta czas. Po upływie określonego terminu odbiera się je wraz z odpadami, które zostają wywiezione w odpowiednie miejsce. Właściciel nieruchomości ma prawo zażądać wystawienia dokumentu poświadczającego przekazanie odpadów.